Opis: - świecące rośliny lub rośliny wewnętrzne - stojące rzeźby do ogrodu lub do domu
Description: - lit plants or inner plants - standing sculptures for the garden or house

Technika: - formowane ręcznie, kamionka, podstawa stalowa, stelarz stalowy, kable elektryczne, światło diodowe
Technique: - handbuilt, stoneware, stell base, stell stem, electric cables, diode light

Opis: - lampa kinkiet
Description: - wall lamp

Technika: - kamionka, szkło, żarówka, kabel elektryczny
Technique: - stoneware, glass, bulb, electric cable

Opis: - lampa kinkiet
Description: - wall lamp

Technika: - kamionka, papier machee, żarówka, kabel elektryczny
Technique: - stoneware, machee paper, bulb, electric cable