Opis: - obiekt do zawieszenia na ścianie.
Description: - for hanging on a wall.

Technika: - Ceramika, szkliwo kamionkowe, szkło, fotografia słońca za chmurami latem na Mazurach.
Technique: - Ceramics, stoneware glaze, glass, photo of the sun behind clouds in the summer in Mazury, Poland.


Technika: - Ceramika, szkliwo i wypał w technice Raku, fotografia słońca zza chmur na Mazurach.
Technique: - Ceramics, glaze, fired in Raku technique, photo of the sun behind clouds in the summer in Mazury, Poland.